Blog

Muziek, taal en kunstmatige intelligentie (AI). Drie boeiende onderwerpen waarin logica en creativiteit een grote rol spelen. We gebruiken taal en muziek om ons uit te drukken. Maar is dit iets menselijks? Sommige AI-modellen kunnen ‘begrijpen’ wat we zeggen en sommige componeren muziek zoals Bach. Hoe werkt dit? In dit blog probeer ik antwoorden te vinden op algemene vragen over muziek, taal en AI.

01

Muziek

Muziek beïnvloedt onze emoties. Het kan ons blij of verdrietig maken. Er is iets met trillingen, beats en melodie dat ons kan raken.

Muziek is gebaseerd op wiskunde. Duur, ritme en intonatie zijn meetbaar. En sommige akkoorden werken gewoon altijd goed samen. Maar om goede muziek te componeren, heb je een creatieve mindset nodig. Is dit iets wat alleen mensen kunnen?

02

Taal

Taal is een gestructureerd systeem en een middel tot communicatie. Doormiddel van spraak of tekens (schrift of gebarentaal) kunnen we een boodschap overbrengen en ergens betekenis aangeven.

Taal verbindt mensen. Maar om elkaar te begrijpen, heb je ook context nodig. Kunnen we ooit echt communiceren bots? Hoe kunnen ze onze uitingen begrijpen als we niet dezelfde ervaring delen?

03

AI

Kunstmatige intelligentie (AI) is intelligentie dat wordt getoond door machines. AI probeert menselijke cognitieve functies te imiteren zoals leren, problemen oplossen en taal verwerken.

AI is overal om ons heen. We gebruiken het om dingen op te zoeken (Google), nieuwe nummers te ontdekken (Spotify) en mensen te bellen (Siri). Maar met welke data trainen we AI modellen? En welke ethische vragen moeten we ontwikkelaars stellen?